De inboedelverzekering is één van de vaakst afgesloten verzekeringen in Nederland… en bij uitbreiding eigenlijk in de hele wereld. Hier is een belangrijke reden voor aan te halen. Door gebruik te maken van de inboedelverzekering wordt er namelijk voor gezorgd dat de waarde van de inboedel van uw huis wordt gedekt tegen de financiële gevolgen die bepaalde schade met zich mee kan brengen. Neem nu bijvoorbeeld het moment waarop er een brand uitbreekt. Op dat ogenblik is de kans bijzonder groot dat die brand schade zal toebrengen aan tal van verschillende stukken inboedel. Dit uiteraard met alle gevolgen van dien. De totale schade kan dan behoorlijk snel en vooral erg hoog oplopen. Door het afsluiten van een inboedelverzekering wordt er echter voor gezorgd dat deze schade kan worden verhaald op de verzekeraar.

Wat valt er precies allemaal onder de inboedelverzekering?

Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk wat er nu precies allemaal onder de inboedelverzekering valt. Dat is nochtans vrij eenvoudig aan te geven, namelijk de “inboedel”. Allemaal leuk en aardig, maar wat is de inboedel nu precies? Het gaat hierbij om alle spullen die in uw woning zijn terug te vinden en welke niet aan het huis zelf vastzitten. Met andere woorden, mocht u er op een zeker ogenblik voor kiezen om te gaan verhuizen zijn dit de spullen die u gewoon eenvoudig mee kunt verhuizen. Alles wat vastzit aan het huis is niet inbegrepen in de inboedel. Deze zaken maken deel uit van de zogenaamde opstal.

Welke schade dekt de inboedelverzekering in de praktijk in?

Nu u weet wat de inboedelverzekering precies is, is het uiteraard ook belangrijk om even na te gaan welke vormen van schade er door dit type van verzekering precies worden gedekt. Voordat we hier verder op ingaan is het van belang om er rekening mee te houden dat de inboedelverzekering eigenlijk een onderdeel vormt van de brandverzekering. Dit betekent dat schade welke door een brand aan de inboedel wordt veroorzaakt uiteraard altijd is gedekt. Dat is echter niet alles. Er zijn ook nog andere vormen van schade die middels de inboedelverzekering worden gedekt. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. Schade die het gevolg is van vandalisme;
  2. Schade als gevolg van een inbraak in uw woning;
  3. Waterschade;

Let wel, het is zo dat de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering absoluut niet zijn vastgesteld. Met andere woorden, de verzekeraar beschikt binnen bepaalde grenzen over de mogelijkheid om zelf de inhoud van diens inboedelverzekering te bepalen. In eerste instantie even een vergelijking uitvoeren voordat u overgaat tot het afsluiten van zo’n verzekering is in de praktijk dan ook absoluut geen overbodige luxe, integendeel.

Wordt ook schade onderweg gedekt door de inboedelverzekering?

Het spreekt voor zich dat u regelmatig bepaalde zaken uit uw inboedel onderweg mee zult nemen. Dit bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat of gewoon wanneer u ervoor kiest om bijvoorbeeld een wandeling te gaan maken. Het is niet ondenkbaar dat deze stukken uit uw inboedel dan schade zullen oplopen of bijvoorbeeld gestolen zullen worden. In beide gevallen zult u natuurlijk geconfronteerd worden met de nodige extra kosten. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag of het niet mogelijk is om ook dergelijke schadegevallen in te laten dekken door middel van de inboedelverzekering. Dat is op zich wel mogelijk, alleen is het zo dat de inboedelverzekering standaard geen dekking voorziet voor schadegevallen buitenshuis.

Betekent bovenstaande dat u schade of diefstal aan of van de inboedel buitenshuis niet kunt laten verzekeren? Niet helemaal. Wel is het zo dat u hiervoor een extra dekking zult moeten toevoegen aan de inboedelverzekering. Een extra dekking betekent in de praktijk uiteraard ook extra kosten om rekening mee te moeten houden. De extra dekking die kan worden toegevoegd aan de inboedelverzekering zorgt er dan ook voor dat de totale premie van deze verzekering aanzienlijk de hoogte in kan gaan. Voor het ontdekken van de exacte mogelijkheden waarover u beschikt voor wat het afsluiten van deze extra dekking in de inboedelverzekering betreft is het altijd een goed idee om even contact op te nemen met de verzekeraar waarbij u de verzekering in kwestie wenst af te sluiten.

Is een inboedelverzekering alleen voldoende?

De bovenstaande vraag is er één welke niet zozeer zal worden gesteld door mensen die een bepaalde woonst huren, maar wel door zij die eigenaar zijn. In de praktijk is het dan ook zo dat menig aantal van deze mensen zich afvragen of het afsluiten van de inboedelverzekering alleen voldoende is. Het antwoord daarop is volmondig “neen”. Het is namelijk zo dat zoals reeds aangegeven de inboedelverzekering enkel en alleen schade dekt welke wordt veroorzaakt aan de inboedel van een huis. Dit betekent dat alleen de schade aan loszittende objecten kan worden gedekt en door de verzekeraar zal worden vergoed. Wat dan te denken van de zaken die echt deel uitmaken van de woning zelf en met andere woorden vast zitten aan het huis? Hiervoor geldt dat er een andere verzekering moet worden afgesloten.

In de praktijk is het dan ook zo dat het sterk wordt aangeraden om het afsluiten van de inboedelverzekering te combineren met het afsluiten van een zogenaamde opstalverzekering. Op deze manier geniet u van het beste van twee werelden. Met behulp van de inboedelverzekering wordt er namelijk voor gezorgd dat de inboedel van uw huis wordt beschermd tegen mogelijke schade. Voor de opstalverzekering geldt dan echter weer dat uitsluitend de opstal wordt gedekt tegen schade door bijvoorbeeld brand of wateroverlast. Wilt u er dus met andere woorden voor zorgen dat u op de meest optimale wijze bent verzekerd? Dan is het afsluiten van zowel de inboedel- als de opstalverzekering een must.

Conclusie; de inboedelverzekering is erg belangrijk!

Er is een goede reden waarom de inboedelverzekering sinds jaar en dag is terug te vinden op de lijst met populairste verzekeringen ter wereld. Wanneer er schade plaatsvindt aan de inboedel is het namelijk zo dat deze schade erg snel erg hoog kan oplopen. Het spreekt voor zich dat u dan niet zelf voor alle financiële gevolgen zal willen opdraaien. Dat hoeft gelukkig ook niet. Door het afsluiten van de inboedelverzekering is uw inboedel altijd tegen een bepaalde waarde verzekerd. Op die manier kunt u rekenen op een aanzienlijke financiële compensatie op het moment dat er zich een bepaald schadegeval heeft voorgedaan.

Sluit direct je inboedelverzekering af bij DIKS.

Over de auteur

Gerelateerde berichten

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.